Ommetjes in en rond Breda

Ommetjes langs de groene stadsranden van Breda zijn tussen de 6 en 8 kilometer lang. Wil je de routes en meer info ontvangen? Vraag ze dan aan. In de ontvangstbevestiging in de e-mail staan de links naar de pdf's van de 5 routes.

Ommetjes aanvragen

Aanvragen

Ommetje Gilzewouwerbeek 6,9 km

De Gilzewouwerbeek is genoemd naar de visvijvers of ‘wouwers’ die langs de bovenloop van deze beek, net onder Gilze lagen. De Gilzewouwerbeek heeft in 2012 een enorme metamorfose ondergaan. Van een rechte, strakke waterafvoerende beek, naar een natuurlijk kronkelende beek met brede bedding. De oevers zijn afgegraven en er zijn hoogteverschillen in het landschap gecreëerd. Er zijn paddenpoelen gegraven en zandpaden aangelegd om te wandelen. Je loopt langs de monumentale boerderij aan de Bolbergseweg, vistrappen, en misschien zie je de bosbeekjuffer, een bedreigde diersoort.

Ommetje Bavelsche Leij 6,5 km

De Bavelsche Leij is een beekje dat in de buurt van het voormalige Klein-seminarie (huidige Kunstacademie) ontspringt. Deze beek is gegroeid tot een natuurader in de stad, waar veel insecten, vleermuizen, vogels en planten voorkomen. De wandeling start bij Boerderij Wolfslaar en gaat langs de warmoezerij, via het gebied waar de herder met de Kempische schapen de heide begraast, naar de geluidswal. In de Bavelsche Leij is ook een voorde (doorwaadbare plaats) gemaakt. Je kunt over de stapstenen de beek oversteken. De wandeling eindigt bij het landgoed Wolfslaar waar de ijskelder te zien is.

Ommetje Trippelberg 7,2 km

De Trippelberg is van oudsher een bewoond gebied. In de middeleeuwen stond hier de Burcht 'Ten Houte', ter hoogte van het huidige Prinsenhoef. Een gebied met statige lanen en mooie zandpaden. De wandeling start bij Huis van de Heuvel (voormalige kerk) en gaat via het Zaartbos dat in 1987 is aangelegd (in de zomer begraasd door Galloways) naar de Aa of Weerijs. Dit riviertje is in 2005 heringericht en leidt je via de Houtbrug waar vanuit vroeger het gekapte hout uit het Mastbos werd verscheept. De wandeling gaat daarna langs de archeologische vindplaats, het huidige Trippelberg en de Prinsenhoeve een negentiende eeuwse boerderij dit tot het bezit van de Prinsen van Oranje behoorde. De wandeling eindigt bij de Turfvaart.

Ommetje Lage Vuchtpolder 6,7 - 8,2 km

De Lage Vuchtpolder is van oudsher een nat, moerasachtig gebied. Het woord ‘Vucht’ verwijst naar een vochtig gebied. Een deel van de polder behoort tot de meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant. Het is een belangrijk gebied voor weidevogels: grutto, kievit, tureluur, scholekster en veldleeuwerik. Cultuurhistorisch is de Lage Vuchtpolder ook interessant. De Spinolaschans in het noordwesten van de polder is een overblijfsel van de Tachtig jarige Oorlog. De wandeling start bij Kinderboerderij de Parkhoeve, loopt door Park Hoge Vucht en gaat via de Groote Kruisvaart. Daarna langs de Strikberg, de plek waar de heren van Breda konijnen vingen met behulp van een strik. De wandeling vervolgt langs de Spinolaschans en de brandrode runderen van de biologische boerderij. Het eindpunt is de redoutes uit de Tachtigjarige Oorlog die dienden als uitkijkpunten. 

Ommetje Cadettenkamp 7,1 km

Het Cadettenkamp is onderdeel van het 95 hectare grote natuurgebied Teteringse Heide ten oosten van Teteringen. Het Cadettenkamp, het heide-stuifzand gebied in het zuidelijk deel, deed ook dienst als oefenterrein van de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het gebied is waardevol voor loopkevers, hagedissen en voor planten en mossen als zandzegge en bekermos. De route start bij dorpshuis ’t Web naast Heemschuur De Stee via de Dr. Hein Hoebenlaan naar de Galgenstraat, de toegangsweg naar de plek waar vroeger misdadigers werden opgehangen. De wandeling brengt je via Laanzicht, een complex opgericht door de zusters van Bethanië, naar golfbaan De Haenen. Hier vind je nog statige monumentale bomen en de ‘koninklijke’ vijver waar prinses Juliana zwom en de paters zwemles kregen. Daarna volgt de kapel en het Lourdesbeeld. De wandeling eindigt bij het missiehuis van de Pater van societas Verbi Divini, onderdeel van park Zuiderhout. Een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur.